Vereniging van Nonduivenvrienden in Nederland.
 

 

 

De vereniging van Nonduivenvrienden in Nederland bestaat 65 jaar.

Deze speciaalclub werd opgericht bij Avicultura in Den Haag en wel op
18 januari 1953, om precies te zijn om 12.30 uur.

Degene die de aanzet daartoe heeft gegeven was de heer Heetjans uit Zwolle.
Mannen van het eerste uur waren:
Van Dongen, Schrieken, Logman en De Vries en van latere datum:
Kenter, Rode, Klein Sprokkelhorst, die ook allen keurmeester
van nonduiven waren;
andere bekende namen die aan dit rijtje kunnen worden toe-gevoegd zijn:
Eegdeman, Van Gorkum, Sintemaartensdijk,
Bert Oskam, Rinus, Bouw-meester en Harry Tromp.
Allen zijn ons inmiddels helaas ontvallen.

Op de diverse shows in de huidige tijd treffen we regelmatig prachtige nonnen aan van o.a.
Henk v,d, Berg, Engbert Krol, Jaap Mulder, Joop Nouwels, Bas Oskam,
Peter van Offeren, Wienand van Rooijen, Wilco Schut en Henk v.d. Vegt.
Dit zijn de meest actieve leden vande vereniging, die ongeveer 40 leden telt.

Het is een gezellige club, die één keer per jaar een ledenvergadering houdt, waar de fokkersbij elkaar komen om over de hobby met elkaar van gedachten te wisselen.

Maar u kunt ook de jonge duiven, die u dat jaar heeft gefokt meenemen opdat de alsdan aanwezige clubkeurmeesters een oordeel geven over de jonge nonnen, hetgeen als erg leerzaam wordt ervaren.

Deze clubdag wordt, zoals gezegd, eens per jaar gehouden en wel op de derde zaterdag van oktober en heeft plaats in het zgn. Wios-gebouw aan de Lohuizerweg in de prachtige plaats Epe op de Veluwe.

Daarnaast wordt er een jaarboekje uitgegeven en ieder jaar een clubshow gehouden, die ondergebracht wordt bij een grote tentoonstelling,
veelal in het centrum van ons land.

Verder worden er prijzen uitgezet op verschillende districts- en propagandashows.


Vanwege het 65 jarig bestaan van de club is de nonduif bij de
Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen (NBS)
voorgedragen als ras van het jaar.

 

Draagt u de Nonduif een warm hart toe aarzel dan niet en meldt u aan als lid van de Vereniging van Nonduivenvrienden in Nederland.
Dit kan bij onze secretaris P.P.D. van Offeren.
(
Contributie; 20,- euro per jaar)

 

Gewoon doen!!!!!